Minklubbs-bloggen

Minklubbs-bloggen

Information i bloggformat

För att komma till minklubbens ordinarie webbplats, klicka här.

Minnesanteckningar från vintermötet 11/2

2016Skapad av admin 2016-02-24 14:12
Ordförande Anders Widén hälsade alla välkomna och särskilt Marinchefen Jan Thörnqvist som var kvällens föredragshållare. Vi var 44 personer på klubbmötet.

Ordförande informerade om "After Marinstridsdag" som genomfördes på mässen Bastion Aurora i Karlskrona den 27 januari. Det var nära 100 personer som umgicks och Minklubben lyckades värva nio medlemmar under kvällen.

Anders meddelade att han kommer sluta i Försvarsmakten och börja på TRSM som kommer ta över skärgårdstrafiken i Stockholms mellersta skärgård. Anders avser därför avgå som ordförande vid nästa årsmöte.

Vi fick sedan en orientering av Bertil Hult om Sjöofficerssällskapets i Stockholm (SOSS) framtidsplaner. SOSS Service AB har haft kontrakt med Kobol Group för att sköta mässen/restauranten på Segelkronan och konferensverksamheten på Kastellet. SOSS Service AB har i december 2015 övertagits av Kobol. SOSS är nu en renodlad medlemsförening. Mässen kommer att fortsätta fungera som vanligt och medlemmarna ska inte märka någon skillnad i verksamheten.

Åke Foghammar i föreningen M20 informerade om fartyget M20's 75-års jubileum och den jubileumsseglats som kommer genomföras under 2016. Resan går från Stockholm runt kusten till Göteborg, därefter Göta kanal och hem igen. Man kan mönstra ombord under hela eller delar av seglatsen mot en avgift. Mer information finns på minsveparen.se. Åke informerade också om behovet av sponsring för att bland annat reparera skador i förstäven.

Marinchefen presenterade Marinen under ingressen ’Ökad operativ effekt till 2020’. Marinen står på fyra pelare; ubåtar, korvetter, minröjningsfartyg och amfibieförbandet. Verksamheten 2015 gicks igenom och den förändrade omvärldsbilden med ökad aktivitet i Östersjön, IS och flyktingströmmar. Planerade övningar och insatser 2016 presenterades och hur de marina förbanden sömlöst övergår från övningsverksamhet till att genomföra insats. Marinchefen presenterade hur han ser att de marina förbanden bör utvecklas för att stå starka. Glädjande för sällskapet var att sjöminan är tillbaka i de operativa scenarierna och ses som en avskräckande resurs. Försvarsmakten har nyligen övergått från värnpliktsförsvar till anställda soldater och sjömän. Nu ska Försvarsmakten i ett upplägg som kallas ’GU ny’ genomföra grundutbildning för frivilliga. För Marinen blir utbildningstiden 9 månader, mot den tidigare tre månader långa GMU, varefter sjömännen kommer till fartygen. Det finns också behov av att rekrytera fler officerare framöver och reservofficersutbildningen kommer återupptas. Marinchefen avslutade med att Marinen är på rätt väg. Stay calm and carry on!

Efter middagen fick de närvarande möjligheter att ställa frågor och diskutera kvällens föredrag.

//Gunnar Hansen  • Kommentarer(0)//blogg.minklubben.se/#post3